05 april 2016Zorg

ActiZ vraagt minister Schippers om extra middelen om de zorg in de eerste lijn te versterken

De eerste lijn behoeft versterking. Dit is nodig om het toenemend aantal mensen dat langer thuis wil blijven wonen van goede zorg te kunnen blijven voorzien, ook als sprake is van complexe problemen. De wijkverpleging en het eerstelijns verblijf zijn belangrijke schakels binnen het totale zorgaanbod in de eerste lijn.

 

ActiZ constateert dat in 2015 de vraag groter is geweest dan het aanbod. En dat is niet zo raar. Denk bijvoorbeeld aan de demografische ontwikkelingen, de afbouw van de bedden in het ziekenhuis, de afbouw van verzorgingshuiscapaciteit, etc.

 

ActiZ is van mening dat klanten de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben en dat zorgaanbieders moeten worden betaald voor de zorg die wordt geleverd. Omdat momenteel de gesprekken over de Voorjaarsnota 2016 plaats vinden heeft ActiZ zich tot minister Schippers gewend met het verzoek om in de Voorjaarsnota 2016 een bedrag te reserveren voor een eenmalige ophoging van het deelkader wijkverpleging en de subsidieregeling eerstelijns verblijf.

 

Lees hier de brief van ActiZ aan minister Schippers.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws