nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020
| 2019
jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
jul
| aug | sep | okt
juli 2020
29-07-2020

Save the date: conferentie ‘Nieuwe generatie ouderenzorg langer thuis’– 25 november

29-07-2020

Geef zorgmedewerkers voorrang bij testen

27-07-2020

Update PREM Wijkverpleging

23-07-2020

Gemeenten en aanbieders richten Toekomstgerichte Overlegtafel Wmo in

23-07-2020

Online expertsessie: Opschalen van e-health met de SET (subsidie)

22-07-2020

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand vanaf 27 juli open

21-07-2020

Aandacht voor digitale vaardigheden zorgprofessionals ouderenzorg loont

21-07-2020

Nieuwe rapportage over ervaren regeldruk in de zorg

21-07-2020

Richtlijn verpleegkundige verslaglegging en overdracht in commentaarfase

21-07-2020

Afspraken wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars over herbeoordeling van indicaties

21-07-2020

Pas één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie

21-07-2020

Webinar: Talent van medewerkers inzetten voor digitalisering

20-07-2020

Verpleeghuisbestuurders delen geleerde lessen coronacrisis

20-07-2020

Zorg in coronatijd: Acht verpleeghuisbestuurders blikken terug op de eerste hectisch maanden

20-07-2020

Positie mantelzorg verdient meer aandacht bij tweede coronagolf

20-07-2020

Resultaten Toezicht infectiepreventie en regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

20-07-2020

Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten tijdelijk in basispakket

20-07-2020

Compensatie voor omzetverlies en kosten van de coronacrisis

17-07-2020

Stakeholders adviseren ActiZ over coronacommunicatie

16-07-2020

Samen leren van ervaringen coronacrisis essentieel voor tweede golf

14-07-2020

Platform Stress de Baas gelanceerd

14-07-2020

Help mee bij actuele gegevens over Covid-19 in verpleeghuizen

14-07-2020

Medewerkersbeleving in 2019

14-07-2020

Green Deal start Online Dialoog Voeding in de zorg

10-07-2020

Leegstand verpleeghuizen neemt af

10-07-2020

Tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020 vóór 1 september

10-07-2020

Wijkverpleging en thuiszorg weer op volle sterkte

09-07-2020

Maak intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bespreekbaar

09-07-2020

Unieke samenwerking en financiering bij nieuwe woonvorm De Kattenberg

08-07-2020

Opbrengst Proeftuinen elektronische gegevensuitwisseling gepubliceerd

08-07-2020

Functiegerichte opleidingen VVT worden Opleidingen op Maat

07-07-2020

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

06-07-2020

Meer instroom specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

06-07-2020

Update NOW-2 regeling

03-07-2020

Nieuw examenmodel herregistratie in aantocht

02-07-2020

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

01-07-2020

Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen

01-07-2020

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

01-07-2020

Start specificatiemanagement InZicht

01-07-2020

Cliënt heeft per 1 juli recht op elektronische inzage en recht op logging