nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020
| 2019
jan | feb | mrt | apr | mei |
jun
| jul | aug | sep | okt
juni 2020
30-06-2020

ActiZ positief over financiële opsteker voor zorgmedewerkers

30-06-2020

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

29-06-2020

ActiZ en ANBO wijzen op tekort seniorenwoningen

26-06-2020

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019

26-06-2020

NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tot deelname aan monitor contractering ELV en GRZ

24-06-2020

Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

24-06-2020

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft hele jaar beschikbaar

24-06-2020

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende persona's verschenen

23-06-2020

ActiZ steunt pleidooi voor meer waardering zorgmedewerkers

23-06-2020

‘Dashboard coronavirus’ toegevoegd aan Kijk op COVID-19

22-06-2020

Zorgorganisaties spannen kort geding aan tegen inkoopbeleid Wlz

22-06-2020

Webinar Toegang voor mensen met een psychische stoornis tot de Wet langdurige zorg

22-06-2020

Hitte en corona, wat als ze samenvallen?

19-06-2020

ActiZ deelt zorgen SER voor toekomst zorg

18-06-2020

Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

18-06-2020

Meting PREM Wijkverpleging in 2020 en 2021

16-06-2020

Nieuwe stap in versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

16-06-2020

Aanbod Ikea knutselpakket

16-06-2020

Budgettair kader Wlz 2020 ongewijzigd, voorlopige kader 2021 bekend

16-06-2020

Standpunt ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN  over toekomst crisisdiensten

16-06-2020

Medewerkers tevredenheidsonderzoek: schrijf u nu in!

12-06-2020

Oproep: Beschrijvingen van goede zorg voor de GRZ en ELV gevraagd

12-06-2020

Ingrijpende veranderingen nodig in wonen en zorg voor ouderen

11-06-2020

Veel aandacht voor ouderenzorg in raamplan artsenopleiding 

11-06-2020

EED rapportage gecombineerd met routekaart

11-06-2020

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte

11-06-2020

Bezoekregeling verpleeghuizen

10-06-2020

Vier nieuwe benoemingen binnen ActiZ

09-06-2020

Zorg in coronatijd: Van kantoor naar cohort

09-06-2020

Verlenging subsidietermijn implementatie- en opschalingscoaching

05-06-2020

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg ook in 2021 als lumpsum verstrekt

05-06-2020

Deelnemen aan actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’

05-06-2020

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties

04-06-2020

Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

04-06-2020

Anders werken in West-Brabant

03-06-2020

Being Me: toolkit voor inclusieve zorg voor LHBTI-ouderen

02-06-2020

Kijk op Covid-19: Nu met regionale cijfers

02-06-2020

Rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’ uitgebracht

02-06-2020

Sensire en Philips ontwikkelen corona-screener voor medewerkers

02-06-2020

FWG 5 per 1 juli 2020