nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020
| 2019
jan | feb | mrt |
apr
| mei | jun | jul | aug | sep | okt
april 2020
30-04-2020

Aan het front in de ouderenzorg

30-04-2020

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde helpt echt

30-04-2020

ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma

30-04-2020

Onderzoeken woonbehoeftes ouderen

30-04-2020

Zorg & ICT-beurs in oktober

29-04-2020

Verruiming bezoekersregeling; samen zoeken naar juiste voorwaarden

28-04-2020

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde nu open voor alle regio’s

24-04-2020

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom

24-04-2020

Kamer vraagt om helderheid gebruik mondkapjes

23-04-2020

Alleen extra geld geen oplossing wachtlijsten verpleeghuiszorg

23-04-2020

Zorgstandaard Dementie 2020

23-04-2020

Nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

22-04-2020

ActiZ: gevaarlijke onduidelijkheid kabinet over inzet en beschikbaarheid mondkapjes  

21-04-2020

Online Informatiebijeenkomst Kijk Op Mijn Medewerkers najaar 2020

21-04-2020

Online opleidingsplatform De Nationale Zorgklas is live!

21-04-2020

‘De Inspectie realiseert zich dat er schaarste is en dat er continue moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden’

18-04-2020

ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’

17-04-2020

Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde

17-04-2020

Stand van zaken vermelding BIG-nummer

17-04-2020

Tweede Kamer wil onderzoek bezoekregeling verpleeghuizen

16-04-2020

Corona maakt meeste slachtoffers onder meest kwetsbare mensen

16-04-2020

Uitstel van de PREM-meting tot 2021

15-04-2020

Verlenging termijnen verantwoording kwaliteitsbudget en nacalculatie 2019

15-04-2020

Overzicht oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

11-04-2020

Nieuw verdeelmodel mondmaskers

10-04-2020

Tweede Kamer hamert op meer beschermingsmiddelen voor medewerkers

08-04-2020

Tegemoetkoming herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen door coronacrisis

08-04-2020

Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis

08-04-2020

Tweede aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

08-04-2020

Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

07-04-2020

Uitstel deadline aanlevering indicatoren verpleeghuiszorg 2019

07-04-2020

Distributie beschermingsmiddelen verloopt traag

07-04-2020

Model ontwikkeling van aantal COVID-19 besmettingen beschikbaar in dashboard op ActiZ Kijk op Data

07-04-2020

Gewijzigd advies RIVM inzet kwetsbare medewerkers

07-04-2020

De CAO VVT 2019 -2021 is algemeen verbindend verklaard!

07-04-2020

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is open tot vannacht 00.00 uur

06-04-2020

Coronabesmettingen in verpleeghuizen hoger dan uit RIVM cijfers blijkt

06-04-2020

OVA voor 2020 vastgesteld

06-04-2020

De energiewedstrijd: een leuke en laagdrempelig manier voor gedragsverandering rondom energieverbruik

03-04-2020

Wlz-registratie voor doelgroep Verpleging&Verzorging

03-04-2020

'Kijk op Mijn Wijkverpleging' gaat niet door wegens coronacrisis

02-04-2020

Online platform Nationale Zorgklas voor kwalitatief en duurzaam opleiden van zorgpersoneel

02-04-2020

Blijvende bezorgdheid Tweede Kamer over beschermingsmiddelen

01-04-2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

01-04-2020

Hulpmiddelen voor Beeldbellen