nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020
| 2019
jan
| feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt
januari 2020
30-01-2020

Thuis in de wijk: samenwerken sleutel tot succes

29-01-2020

Samen Oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden

29-01-2020

ActiZ en ANBO lanceren online tool woonopgave ouderen voor gemeenten

29-01-2020

ActiZ: ouderenzorg moet anders

28-01-2020

Enquête administratieve lasten sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

28-01-2020

Handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’

28-01-2020

ActiZ en VGN geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

28-01-2020

Digitale ambassadeurs op de werkplek

28-01-2020

E-healthweek 2020

28-01-2020

Filmpje over de terminaliteitsverklaring

28-01-2020

ActiZ en ZN bereiken akkoord over accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020

27-01-2020

Wees extra alert op voor mails van Microsoft-medewerkers

27-01-2020

Trotse ambassadeurs inspireren zij-instromers en herintreders tijdens de Ontdekdezorgweek van 16-21 maart

24-01-2020

Bijeenkomsten HIMSS

23-01-2020

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): 34 aanvragen goedgekeurd

21-01-2020

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

21-01-2020

Gerechtshof bevestigt: CAO-VVT is leidend voor Wmo tarieven en indexatie

21-01-2020

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

17-01-2020

Wachttijden verpleeghuizen: Kamer wil concrete maatregelen

17-01-2020

Vele Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen

16-01-2020

Beleidsregels 2020 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

16-01-2020

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

14-01-2020

Workshop 'Nieuw Ontwerp ECD' 19 februari 2020

14-01-2020

Debat over toekomst zorg voor ouderen in het nieuws

14-01-2020

Fizi-handreiking invullen Rondrekenmodel

14-01-2020

Vernieuwde Arbocatalogus VVT: nu ook voor medewerkers

14-01-2020

Evaluatie regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie

14-01-2020

Health Valley Bridge Prijs voor Robotica en Blockchain: Meld u aan voor 1 februari

14-01-2020

Twee korte en overzichtelijke handreikingen voor normenkader en verpleegkundig proces

14-01-2020

Samenwerken aan een veilige zorgrelatie in de verpleeghuissector

14-01-2020

Extra Informatiebijeenkomst financiële verantwoording kwaliteitsbudget

13-01-2020

Uitnodiging: Bijeenkomst Thuisbegeleiding

10-01-2020

Vragenlijst NZa monitor contractering wijkverpleging 2020

08-01-2020

Aangepaste cao VVT 2019-2020

08-01-2020

Salarisinformatie 2020 CAO VVT gecorrigeerd

07-01-2020

CIZ beleidsregels Wlz 2020 bekend

07-01-2020

Aanleverperiode kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019 van start