nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020
| 2019
jan |
feb
februari 2020
24-02-2020

Aan de slag met eten en drinken!

24-02-2020

Richtlijn overdracht medicatiegegevens herzien en is nu kwaliteitsstandaard

20-02-2020

Succesvol digitaal werken, hoe organiseer ik dat?

20-02-2020

Snel aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen

20-02-2020

Meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging 2020

19-02-2020

Aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

19-02-2020

Een ActiZ-kijk op…Arbeidsmarkt!

19-02-2020

Goede stage vergt intensieve begeleiding

19-02-2020

De Denkkamer

19-02-2020

Reminder: Bestelling CAO VVT 2019-2021

18-02-2020

Partneropnamebeleid Wlz 2020

18-02-2020

ActiZ-onderzoek capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg: doet u mee?

18-02-2020

Strengere toetredingseisen zorgorganisaties nodig

18-02-2020

Onderzoeken, leren en kennis delen

17-02-2020

App jij ‘m al? Nieuwe CAO VVT nu live in de app

14-02-2020

Inspiratiesessie sociaal domein

14-02-2020

Platform Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

13-02-2020

Declaraties gedragswetenschapper tijdelijke subsidieregeling

13-02-2020

Oproep Onderzoek contractering gzsp

11-02-2020

Oproep deelname ActiZ-Platform Zorg en Technologie

11-02-2020

Start inschrijven Kijk Op Mijn Medewerkers 2020 en informatiebijeenkomsten

11-02-2020

Succesvolle afronding Masterclass-Kennismanagement

11-02-2020

Zorgaanbod; Nieuw onderdeel op 'Kijk op Zorgregio’s'

06-02-2020

Goede stagebegeleiding belangrijk

06-02-2020

Masterclass: Maak uw organisatie verder klaar voor zorgtechnologie

04-02-2020

Uitnodiging congres 'Samen sterk tegen antibioticaresistentie'

04-02-2020

Wlz-indicatiestelling cliënten ggz-problematiek

04-02-2020

Verdiepingsbijeenkomst over digitale ambassadeurs

03-02-2020

Aangepast accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 definitief

03-02-2020

FAQs PREM Wijkverpleging beschikbaar

03-02-2020

ActiZ HR café: open space arbeid en technologie