nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020 |
2019
| 2018 | 2017
jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
jul
| aug | sep | okt | nov | dec
juli 2019
31-07-2019

NZa-congres 'Van beleid naar praktijk' langdurige zorg

31-07-2019

Addendum Langdurige Zorg Thuis en Wlz-inkoopgesprekken

30-07-2019

Wie wordt de Duurzame Zorgprofessional 2019?

30-07-2019

Cliënten met een migratie-achtergrond, wat vraagt dat van de zorg?

30-07-2019

Innovaties in Utrechtse verpleeghuizen op weg naar duurzaamheid

30-07-2019

Aanmelding actieleernetwerken voeding in de Zorg

26-07-2019

Vergoeding kosten BRMO-uitbraak voor GRZ en ELV-plaatsen

26-07-2019

Handreiking financiering palliatieve zorg bijgewerkt

26-07-2019

Geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

24-07-2019

Analyse Kwaliteitsverslagen 2018

23-07-2019

Derde kamerbrief gegevensuitwisseling in de zorg

23-07-2019

Experimenten persoonsvolgende bekostiging leiden tot mooie resultaten

23-07-2019

Ontwikkelingen professionele omgevingen 2019

23-07-2019

Succesvol opschalen van technologie in de wijk

23-07-2019

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis

22-07-2019

NZa publiceert regelgeving 2020 voor eerstelijns verblijf

22-07-2019

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

19-07-2019

Vooraankondiging congres wijkverpleging NZa

18-07-2019

Uitnodiging Mobile Healthcare Event– OuderenzorgTECH – Data Driven Healthcare

18-07-2019

Loopt uw gemeente al warm voor een lokale hittegids?

17-07-2019

Succesvolle bijeenkomst 'Alle talenten benutten voor de zorg' in Brabant

16-07-2019

Vier aanvragen Stimuleringsregeling e-health thuis gehonoreerd

16-07-2019

Infographic met alle relevante data voor Wlz-zorginkoop

15-07-2019

Op weg naar toekomstbestendige verpleeghuiszorg

11-07-2019

8e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg

10-07-2019

Huidige CAO VVT werkt na

09-07-2019

Internetconsultatie aangepaste regeling vermelden BIG-nummer

09-07-2019

Communicatiemiddelen ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’

09-07-2019

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 juli 2019

08-07-2019

Nieuw competentieprofiel Helpende

08-07-2019

Minder investeringen in preventie door meer druk op Wmo-budgetten

03-07-2019

Nza: Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

03-07-2019

Juni 2019: toelichting op de pgb-tarieven naar de Tweede Kamer

02-07-2019

Oproep: uw mooiste JZOJP voorbeeld

02-07-2019

Doe mee en zorg voor betere aansluiting beroepsopleidingen voor volwassenen

01-07-2019

ActiZ vraagt leden om toelichting bij uitzonderlijk positieve bedrijfsresultaten

01-07-2019

Stelling Stand.nl: ‘Het gaat de goede kant op met de zorg in verpleeghuizen’

01-07-2019

Gefaseerde uitrol versnelde indicatiestelling van start

01-07-2019

Discussie over kwaliteit en stijgende zorgvraag komt los

01-07-2019

Verpleeghuizen goed bezig met persoonsgerichte zorg