nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020 |
2019
jan | feb | mrt | apr | mei |
jun
| jul | aug | sep | okt | nov | dec
juni 2019
27-06-2019

Wlz contracteerruimte 2019 opgehoogd, voorlopige budgettaire kader 2020 bekend

26-06-2019

ActiZ publiceert infographic PREM Wijkverpleging

26-06-2019

Deelname enquête merkbaarheidsscan (ont)regel de zorg

25-06-2019

Hoe blijft verpleeghuiszorg beschikbaar en betaalbaar? Drie voorstellen van ActiZ

25-06-2019

Analoge personenalarmering stopt binnenkort, stresstest digitale netwerken beschikbaar

25-06-2019

ActiZ: waardering voor campagne VWS over palliatieve zorg

21-06-2019

Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

20-06-2019

Input voor Beleidsregels Wlz Indicatiestelling 2020

17-06-2019

Sectorale routekaart: op weg naar duurzaam vastgoed in de zorg

17-06-2019

Portal kwaliteit verpleeghuiszorg sluit 30 juni 2019

14-06-2019

Veelgestelde vragen en antwoorden bij bestuurlijke afspraken ActiZ – ZN kwaliteitsbudget 2020

13-06-2019

Update Stimuleringsregeling e-health thuis

13-06-2019

Subsidieregeling scholing taal en digitale vaardigheden op de werkvloer

12-06-2019

Expertisegebied wijkverpleegkundige geactualiseerd

11-06-2019

'De experimenteerprestatie ELV is voor ons heel belangrijk'

11-06-2019

FWG 5 per 1 juli 2019

11-06-2019

Tweede Kamer neemt ‘Innovatie in het verpleeghuis’ in ontvangst

11-06-2019

JZOJP-vouchers beschikbaar voor het maken van een regiobeeld

11-06-2019

Middelen Waardigheid en Trots in tarief 2020

11-06-2019

Onmisbare schakels

07-06-2019

Te weinig passende woonruimte voor ouderen

07-06-2019

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

06-06-2019

I-nurse maakt de zorg slimmer en mooier

05-06-2019

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

05-06-2019

Herijking Wlz-tarieven per 2020

05-06-2019

Fase 2 InZicht is open!

05-06-2019

Inkoopkader Wlz 2020: meer maatwerk en ruimte voor innovatie

04-06-2019

Webinar ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’

04-06-2019

ActiZ vreest toename administratieve lasten door gefaseerde overheveling subsidieregeling extramurale behandeling

03-06-2019

Kamer positief over opleiden op maat

01-06-2019

‘De samenleving moet zorgzamer worden’