nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020 |
2019
jan | feb | mrt |
apr
| mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
april 2019
30-04-2019

Aanvullende afspraken CIZ en VWS over ondertekening Wlz-aanvraag

26-04-2019

Vertraging controle samenloop hulpmiddelen

25-04-2019

ActiZ publiceert infographic Juiste zorg op de juiste plek

24-04-2019

‘Hele tabletten halve sterkte’ doorleveren door collegiale apotheek aan GDS-leverancier niet meer toegestaan

24-04-2019

'Dubbel controleren-lijst' (medicatie) geactualiseerd

23-04-2019

Reactie ActiZ op berichtgeving RTL Nieuws over kosten rond opbaren in verpleeghuizen

22-04-2019

Oproep branche- en cliëntenorganisaties aan Tweede Kamer: stem voor verbetering inzagerecht medisch dossier

18-04-2019

Aandacht voor intimiteit en seksualiteit hoort bij goede persoonsgerichte zorg

17-04-2019

Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden in de zorg live

17-04-2019

Onderscheid in behandeling in de Wlz blijft bestaan

16-04-2019

Jaarverslag WFZ: garantievolume 2018 laag, aanvragen nemen toe

16-04-2019

Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

15-04-2019

Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ gaat in op 1 augustus 2019

15-04-2019

Advies NZa bekostiging verpleeghuiszorg

15-04-2019

Innovatiekracht het grootst in de zorgsector

12-04-2019

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg van start

10-04-2019

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg open vanaf 15 april 2019

10-04-2019

Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg

10-04-2019

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

09-04-2019

Vraag NU subsidie aan voor ‘De juiste zorg op de juiste plek’

04-04-2019

Aafje Meerweide wint Energiestrijd en vermindert 20 ton CO2

02-04-2019

Geschillencommissie sociaal domein van start

02-04-2019

Uitgelicht 2018: jaaroverzicht ActiZ

02-04-2019

Actie-onderzoek voor lokale netwerken

01-04-2019

ActiZ neemt handboek Thuisbegeleiding in ontvangst