nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020 |
2019
jan |
feb
| mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
februari 2019
28-02-2019

Verkorte Arbocheck bespaart veel verplichte administratie

28-02-2019

Britse medicijnen bij no-deal-brexit toch beschikbaar

27-02-2019

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

27-02-2019

Nieuw IGJ toetsingskader toezichtproject Tirza

27-02-2019

Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen

27-02-2019

Scherpe stijging bouwkosten

26-02-2019

Controle samenloop hulpmiddelen

26-02-2019

Online cursussen en gratis opfrismodule verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

25-02-2019

‘Het geld moet op aan personeel, dat is de ratio’

20-02-2019

Zorg van Nu op bezoek bij uw bijeenkomsten

20-02-2019

NZa: zet e-health in voor juiste zorg op de juiste plek

20-02-2019

InformatieBeraad

19-02-2019

Verzuim in 2018 verder gestegen

19-02-2019

Hoofdpunten lobby ELV in 2018

19-02-2019

Experimenteren en doorontwikkelen

18-02-2019

‘Meer verbinding nodig tussen tijdelijk verblijf en ambulante zorg’

18-02-2019

‘Tijdelijk verblijf brengt zorgproblemen beter in kaart’

18-02-2019

'Zet professionals in de lead'

18-02-2019

Duidelijke betaaltitel voor regionale coördinatiefunctie

18-02-2019

NZa onderstreept betere samenwerking spoedzorg

18-02-2019

Minister wil verbreding coördinatiefuncties ELV

14-02-2019

Aanzienlijke groei aantal medewerkers VVT

13-02-2019

Rigide kaders belemmeren kwaliteitsverbeteringen verpleeghuiszorg

08-02-2019

Minister ‘sticks to the plan’ tijdens debat ouderenzorg

06-02-2019

Brexit vraagt uw aandacht

05-02-2019

Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers

05-02-2019

Ontwikkelsubsidie Lokale netwerken ouderenzorg

04-02-2019

Gluren in gegevens

04-02-2019

Waaiers wijkverpleging weer beschikbaar