nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020 |
2019
| 2018
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
nov
| dec
november 2019
29-11-2019

Abonnementstarief Wmo. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

28-11-2019

Organiseer een activiteit tijdens de e-healthweek!

27-11-2019

Verpleeghuizen hebben veel belangstelling voor de challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’

27-11-2019

Videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’

26-11-2019

Nieuw aanbod van Woonz.nl

25-11-2019

ActiZ partner congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’

25-11-2019

Wlz-tarieven overheveling mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen aangepast

21-11-2019

Enthousiaste reacties op inspiratiedag hygiënisch werken van ActiZ en Vilans

20-11-2019

Nieuw dataplatform van ActiZ ‘Kijk op Data’ gelanceerd

20-11-2019

ActiZ visie 'Digitaal denken en doen' gepubliceerd

19-11-2019

ActiZ: Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt voorspelbare en reële bekostiging

19-11-2019

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen

19-11-2019

Rapport Inzet applicaties en infrastructuur wijkverpleging naar hoger niveau

18-11-2019

Nieuwe bouwkostennota met aandacht voor duurzaamheid

18-11-2019

'Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' per 2020

18-11-2019

Meer passende woonvormen hard nodig

12-11-2019

Workshop op 3 december ‘Hoe verder met de ECD’s’

07-11-2019

Informatie nieuwe donorwet met aandacht voor andere talen en taalbegrip

07-11-2019

Kick-off bijeenkomst ‘Aandacht voor eten en drinken’

06-11-2019

Vooraankondiging SectorplanPlus tijdvak 4

05-11-2019

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg: nieuwe infosheet en infographic Wlz zorginkoop beschikbaar

05-11-2019

Inspiratiesessie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

05-11-2019

‘Terminaliteitsverklaring’ veelal niet meer nodig

05-11-2019

Kwartaalbericht digitalisering 4

05-11-2019

ActiZ Quickscan Zorgtechnologie: snel inzicht in uw situatie

05-11-2019

Zeven jaar eHealth-monitor: van focus op techniek naar inbedding in de zorg

05-11-2019

Gebrekkig woningbeleid voor ouderen gaat gemeenten miljarden kosten

04-11-2019

Thuis bij De Klinkenberg

04-11-2019

ActiZ verfrist huisstijl

01-11-2019

ActiZ en Buurtzorg blikken gezamenlijk terug op governancevraagstuk

01-11-2019

Hoe Zorggroep Elde Maasduinen griepvaccinatie stimuleert

01-11-2019

'Voorkomen van griep is een gezamenlijke verantwoordelijkheid'