nieuwsarchief

nieuwsarchief

2020 | 2019 | 2018 |
2017
sep | okt | nov |
dec
december 2017
22-12-2017

Langetermijndenken noodzakelijk voor kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg

22-12-2017

Plenair debat in de Eerste Kamer over zorg en dwang

21-12-2017

Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord

21-12-2017

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

20-12-2017

De Governancecode Zorg en BV-constructies

20-12-2017

Nieuwe afspraken over opleiden specialist ouderengeneeskunde tussen ActiZ en SBOH

20-12-2017

Aankondiging: Update van MSVT factsheet

20-12-2017

Update betaaltitel voor e-consult

20-12-2017

Veranderingen in Wlz-regelgeving per 2018 op een rij

20-12-2017

De verlaging van de lage eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018 is definitief

20-12-2017

Publieksversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en handreiking voor cliëntenraden

20-12-2017

ActiZ Nieuwjaarswens: Samen en vol vertrouwen het nieuwe jaar in!

19-12-2017

Conferentie 'Alles is gezondheid'

18-12-2017

Karin Lieber: Ligduur geriatische revalidatiezorg halveert

18-12-2017

Statutenwijziging en beperking lidmaatschapsverplichting tot algemene voorwaarden aangenomen!

14-12-2017

PTZ regelen bij WLZ-indicatie wordt eenvoudiger

14-12-2017

Toegang tot GRZ alleen uitgesloten bij verblijf met behandeling

14-12-2017

Later als ik groot ben: Jamie (11) in de ouderenzorg

13-12-2017

Care&Culture Koor: Muzikale Ontmoetingen

13-12-2017

Oproep deelname project ANBO: Van Huis Naar Thuis

13-12-2017

Publicatie landelijk congres initiatieven Radicale vernieuwing verpleegzorg!

12-12-2017

Minister De Jonge ontvouwt zijn visie

12-12-2017

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis Coalitie – Terugblik en vooruitblik

11-12-2017

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in ZiN-Register gezet

08-12-2017

Eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots

07-12-2017

ZZP-tarieven 2018 gecorrigeerd voor kosten van trombosezorg

06-12-2017

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

05-12-2017

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 beschikbaar en tweede versie