VVT-Kwaliteit

Doelen scheiden

verrekijker shutterstock_174837842

In 2011 riepen de leden ActiZ op om positie in te nemen ten aanzien van de landelijke metingen voor het Kwaliteitskader VVT. De kwaliteitsinformatie die werd (en nog steeds wordt) verzameld blijkt de verschillende beoogde doelen:
- interne verbetering- toezicht
- zorginkoop - cliëntkeuze - profilering -
amper te dienen.

 

En ze bijten elkaar, zo leidt het gebruik van de resultaten in de zorginkoop tot perverse prikkels. ActiZ heeft zich bezonnen op deze doelen en de rol die zij inneemt en een expliciete Kwaliteitskoers geformuleerd. Interne verbetering is benoemd als doel waar ActiZ zelf de regie op wil pakken. Terug naar de essentie: Wat is goede zorg en Wat draagt daar echt aan bij? Ook Profilering is benoemd als primair doel van ActiZ. Zowel op individueel niveau als op sectorniveau kan ActiZ krachten bundelen en ruimte creëeren. 

 

Ten aanzien van externe verantwoording (zorginkoop, toezicht, objectieve cliëntkeuzeinformatie) is gekozen voor een scherpe belangenbehartigende rol. Tegelijkertijd ontwikkelt ActiZ met haar leden een nieuwe kijk op verantwoorden.

1-DSC_0229-001