VVT-Ondernemerschap

Risicobeheersing bij aanvullende dienstverlening

De vraag of een zorgorganisatie aanvullend aanbod biedt en wil uitbouwen, wordt relevanter gezien de bezuinigingen en de herstructurering van de sector. Deze vraag kent ook vele kanten die nader besproken worden in de onderzoeksscriptie ‘Doen we een ommetje over de markt?’

De auteurs van het rapport ‘Doen we een ommetje over de markt?’ hebben aanbevelingen geformuleerd hoe zorgorganisaties de risico’s kunnen beperken. Het leveren van aanvullende dienstverlening kan leiden tot meerwaarde voor de ouderenzorgsector, mits de risico’s worden beperkt. Het slothoofdstuk van de scriptie bevat een handreiking met concrete tips voor controllers van instellingen voor ouderenzorg die aanvullend aanbod (gaan) bieden.

1-DSC_0056-001