JGD-Bedrijfsvoering

Inkoop Intensieve Kindzorg

Wanneer u Intensieve Kindzorg aanbiedt, bijvoorbeeld kinderthuiszorg, zorg in een verpleegkundig kinderdagverblijf of zorg in een kinderhospice geldt voor u specifieke regelgeving die ook voor de inkoop van 2016 van belang is.

 

In bijgevoegde notitie van de VGVK staan de belangrijkste zaken op een rij.