05 april 2012

Editie 3: Het Nieuwe Ouder Worden

'Het nieuwe ouder worden’ gaat om de vraag: hoe gaan we nu en in de toekomst om met zorg en dienstverlening aan ouderen? Door vergrijzing, hoge kosten en krapte op de arbeidsmarkt en veranderende wensen en behoeften hebben, moeten we anders omgaan met zorg. Hoe kunnen we dat doen?

Ga naar het magazine

Laatste nieuws