ActiZ Nieuws https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx 3600 2017-04-20T00:00:00Zorg voor ouderen: verzilveren van kansen voor werk en kwaliteitGoede zorg aan ouderen. En aantrekkelijk werk voor personeel en nieuwe medewerkers. Dat is waarop betrokken sociale partners inzetten. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464772017-04-20T00:00:00Werkconferentie Samenwerking in de wijkHoe kan de samenwerking in de driehoek eerstelijns zorg (huisarts, paramedici en farmarcie), wijkverpleging en het sociale domein versterkt worden? Die vraag stond centraal tijdens de werkconferentie Focus en reflectie op samenwerking in de wijk op 19 april. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464752017-04-20T00:00:00Congres De Zorg BrandveiligOp maandag 26 juni 2017 organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464732017-04-20T00:00:00Vilans publiceert nieuwe online KwaliteitWijzer. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464692017-04-20T00:00:00Machtigingen voor verlenging ELVActiZ heeft in een eerder bericht aangegeven zich sterk te willen maken voor een vermindering van administratieve lasten. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464672017-04-19T00:00:00Zorgcontractering Zvw 2018Wij willen onze leden faciliteren bij het proces van zorgcontractering in de Zvw voor 2018. Als eerste stap heeft ActiZ daarvoor twee begeleidingscommissies ingesteld en worden deze week samenvattingen gepubliceerd van het inkoopbeleid van de verzekeraars in de vorm van een matrix voor de wijkverpleging, GRZ en ELV. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464652017-04-19T00:00:00Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-ZorgIn deze nieuwsbrief van 13 april 2017 vindt u de Wegwijzer Prestatieafspraken Wonen en Zorg en de Praktijkkring Prestatieafspraken Wonen en Zorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464572017-04-19T00:00:00Portal aanleveren kwaliteitsgegevens vanaf 18 april actiefBegin april ontvingen alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden een brief van Zorginstituut Nederland betreffende het aanleveren van de kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2016. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464542017-04-18T00:00:00ActiZ is verheugd over extra impuls verpleeghuizenActiZ is verheugd dat het demissionaire kabinet overeenstemming heeft bereikt over extra geld voor verpleeghuizen, bovenop de eerder toegezegde 100 miljoen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464502017-04-18T00:00:00Kostendekkende tarieven noodzakelijk voor wijkverplegingDe NZa heeft onderzoek gedaan naar de kostprijs van wijkverpleging, waarbij het zowel om verzorging als verpleging gaat. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464412017-04-18T00:00:00Woonz.nl: maar 50% van senioren zoekt een direct beschikbare woning. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464402017-04-13T00:00:00Save the date: MedMij over uitwisselen gezondheidsgegevensOp 18 mei 2017 praat het programma MedMij u een middag bij over de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464202017-04-13T00:00:00Helpdesk Zorgaanbieders naar meldpunt Juiste LoketVanaf 1 april 2017 is de Helpdesk Zorgaanbieders over naar een andere plek bij het meldpunt Juiste Loket.  Zorgverleners en zorgaanbieders die in het kader van Hervorming langdurige zorg vragen hebben over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet kunnen terecht bij het Juiste Loket.  Voor vragen over de organisatie en financiering van palliatieve zorg is het Juiste Loket ook vanaf 1 april 2017 te benaderen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464142017-04-12T00:00:00Leden van ActiZ: Regeling verdeling van 100 miljoen voor verpleeghuizen is bureaucratisch en onrechtvaardigOproep: verdeel het over alle verpleeghuizen en hun bewoners  Zorgorganisaties moeten een intensief,ingewikkeld en langdurig selectieproces doorlopen om een beroep te kunnen doen op de door Van Rijn beschikbaar gestelde € 100 miljoen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=464052017-04-12T00:00:00Excursie naar Westerwatering: extramuralisering in de praktijkVoormalig verzorgingshuis Westerwatering in Zaandam is in 2016 omgevormd tot een locatie voor Verzorgd Wonen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=46381