ActiZ Nieuws https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx 3600 2018-09-23T00:00:00Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-ZorgAl 450 deelenemers congres Expeditie Begonia, levenslessen van 100-plussers, netwerkbijeenkomst vastgoedmanagers in de zorg en meer in deze nieuwsbrief van 20 september. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=501122018-09-20T00:00:00Meldt je aan voor de Hackathon: Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomstOp 29 en 30 november 2018 wordt op initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’ de hackathon ‘Jouw kracht in de zorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500802018-09-19T00:00:00Help ouderen naar buiten!Natuur heeft een positief effect op gezondheid en het welzijn van ouderen. Maar hoe betrek je een oudere met dementie of beperkte mobiliteit bij de natuur? Het boek ‘Alle ouderen naar buiten’ dat dit najaar uitkomt geeft praktische ideeën voor groene dagbesteding. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500642018-09-19T00:00:00Tijdelijke vacature Ketenbureau i-Sociaal DomeinDe Stuurgroep i-Sociaal Domein zoekt medewerkers voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein die door zorgaanbieders, gedetacheerd worden voor een bepaalde periode. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500562018-09-18T00:00:00Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderenBranchevereniging ActiZ is blij dat de vorig jaar ingezette kabinetskoers om langdurig te investerenin de zorg voor ouderen op Prinsjesdag is bevestigd in de Troonrede. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500532018-09-12T00:00:00Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteldHet UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500192018-09-12T00:00:00Doe mee met de MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018? Begin dan snel met de inschrijving: De inschrijfperiode sluit op 5 oktober. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500172018-09-11T00:00:00Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbijOp 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500112018-09-11T00:00:00Infectiepreventie en ABR – onverminderd urgent en actueel!Het kan niemand ontgaan zijn: antibioticaresistentie is een probleem dat iedereen raakt. Ook onze branche neemt haar verantwoordelijk door als ketenpartner te participeren in talloze initiatieven. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500102018-09-11T00:00:00Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographicWanneer dient het kwaliteitsbudget 2019 te worden aangevraagd bij het zorgkantoor? Hoe zijn de termijnen van de uitvraag kwaliteitsindicatoren? En voor de aanvraag voor de arbeidsmarktmiddelen SectorplanPlus? ActiZ heeft een infographic opgesteld met het tijdpad rond de Wlz-zorginkoop 2019 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  Overzicht De infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2019 heeft betrekking op de informatie over: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Wlz-inkoop 2018 en 2019 Extra middelen verpleeghuiszorg 2018 en 2019 Kwaliteitsbudget 2019 Waardigheid en Trots gelden 2019  Ontwikkelbudget uit de transitiemiddelen 2018 en 2019 Arbeidsmarktmiddelen VWS SectorPlus De legenda van de Infographic linkt door naar berichtgeving op de ActiZ-site. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500072018-09-11T00:00:00Antwoorden van VWS op Kamervragen AMvB reële prijs WmoMinister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het achterblijven van verhoogde tarieven in de Wmo conform de nieuwe CAO-VVT. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500062018-09-11T00:00:00Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BoZ over aansluitovereenkomstDe afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de BrancheorganisatiesZorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500042018-09-10T00:00:00ActiZ: bied ruimte aan initiatieven nieuwe woonvormen voor ouderen De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=500022018-09-06T00:00:00Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-ZorgLees over het belang van het congres Expeditie Begonia, over het inclusieve dorp Austerlitz, over deenergiestrijd zorgorganisaties en nog veel meer. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=499962018-09-06T00:00:00Uitgebreide publicatie: Zicht op vernieuwing in de beweging | Veel voorbeelden!‘Zicht op vernieuwing is een grote overzichtspublicatie over de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=49990