ActiZ Nieuws https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx 3600 2017-06-26T00:00:00Denkt u mee MedMij?Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussenzorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469682017-06-26T00:00:00Zorgkantoren willen voor een dubbeltje op de eerste rij zittenStaatssecretaris van VWS, Van Rijn heeft in zijn brief ‘voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ van 31 mei jl. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469662017-06-26T00:00:00Belangrijke aanvulling op het nieuwsbericht over aanmelden van instrumenten over cliëntervaringen! Heeft u een instrument dat in de Kwaliteitwijzer van Vilans of de inventarisatie van het Nivel staat, dan hoeft u het instrument niet aan te melden. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469652017-06-23T00:00:00Voorbereiding kostenonderzoek langdurige zorg gestartDe NZa zal in het najaar een kostenonderzoek uitvoeren dat moet leiden tot herijking van de Wlz-tarieven per 2019. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469552017-06-22T00:00:00Workshops alternatieve zorgvastgoedfinancieringDe Vereniging NL Zorgobligatie heeft een reeks workshops ontwikkeld in samenwerking met het opleidingsinstituut Improfin. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469492017-06-22T00:00:00ActiZ: voor verpleeghuizen NZa tarief en uitvoering woonplaatsbeginsel door zorgkantoren zelf ActiZ maakt bezwaar tegen de tariefkortingen in 2018 die zorgkantoren opleggen voor de zorg in verpleeghuizen in plaats van het NZa-tarief overeen te komen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469452017-06-22T00:00:00Ontwikkelingen NHC Met betrekking tot NHC onderhoud is de NZa voornemens de indexatie op 2,5% te laten en de rente te verlagen van 5% naar 4,65%. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469422017-06-22T00:00:00Kwaliteitsindicatoren WijkverplegingDe Zorgverzekeringswet verplicht zorgaanbieders gegevens aan te leveren rondom kwaliteit. In oktober2016 zijn in een breder verband (ActiZ, BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN) bestuurlijke afspraken gemaakt over onder andere de te gebruiken meetinstrumenten voor de wijkverpleging over meetjaar 2017. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469402017-06-22T00:00:00Voorbereidingen wijzigingen MSVT 2018In februari heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen vanaf 2018. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469392017-06-22T00:00:00Inspectiecertificering brandmeldinstallaties moet eenvoudiger De brandveiligheid van een zorggebouw wordt onder meer geborgd met een  brandmeldinstallatie. Naast regelmatig onderhoud vereist de regelgeving sinds een aantal jaren de afgifte van een inspectiecertificaat door een geaccrediteerd certificeringsbedrijf. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469372017-06-22T00:00:00Het Nationaal HitteplanHet Hitteplan is sinds maandag 19 juni door het RIVM geactiveerd in de volgende provincies: Limburg,Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469002017-06-20T00:00:00Ruim 70.000 waarderingen op ZorgkaartNederland over verpleeg- en verzorgingshuizenBewoners en hun naasten kunnen hun ervaring met een verpleeg- of verzorgingshuis delen op de websitevan ZorgkaartNederland. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469272017-06-20T00:00:00Succesvolle ActiZ MeetUpMaandagmiddag 19 juni vond in Amersfoort voor de tweede keer de ActiZ MeetUp plaats voor onze stakeholders. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469252017-06-20T00:00:00Waardigheid &Trots Congresdagen 3 en 4 juliOp 3 en 4 juli heeft u in het NBC in Nieuwegein de keuze uit zo'n 200 sessies over vernieuwing in deverpleeghuiszorg en het vasthouden van die vernieuwing. Er zijn al ruim 1300 aanmeldingen, en er is nog steeds ruimte om deel te nemen aan deze kostenloze congresdagen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=469242017-06-20T00:00:00NZa definieert cliëntkenmerken voor nieuwe bekostiging wijkverplegingOp 15 juni jl. heeft de NZa tijdens een bijeenkomst voor genodigden de resultaten bekendgemaakt van een enquête naar cliëntkenmerken die (mogelijk) voorspellend zijn voor de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=46921