ActiZ Nieuws https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx 3600 2019-01-15T00:00:00Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aanIn 2019 organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=509252019-01-10T00:00:00Wettelijke maatregelen elektronische gegevensuitwisseling in aantochtEr komen dit jaar wettelijke, stapsgewijze maatregelen voor eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=509092019-01-08T00:00:00Salarisinformatie VVT en overzicht premies SV en ZVW 2019 aangepastIn de op 21 december 2018 gepubliceerde Salarisinformatie CAO VVT 2019 staat een verkeerd bedrag in het overzicht reiskostenvergoedingen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508962019-01-08T00:00:00Gratis kennis-congres ‘Zoek het uit!’ ‘Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’ is het thema van het landelijk congres voor de langdurige zorg over praktijk, onderzoek, kennis en kennisinfrastructuur. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508922019-01-08T00:00:00Open consultatie Informatiestandaard MedicatieprocesDe open consultatie gaat om een nieuwe versie van de Informatiestandaard Medicatieproces die invulling geeft aan de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508902018-12-21T00:00:00Salarisinformatie 2019 CAO VVT en premies SV en ZVW 2019. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508582018-12-20T00:00:00Afspraken evaluatie zorgplan wijkverpleging (ZVW) Het is in de wijkverpleging (Zvw) per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508422018-12-20T00:00:00Bewoners waarderen verpleeghuiszorg iets beterBewoners en mantelzorgers waarderen wonen en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen over de afgelopen drie jaar iets beter. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508342018-12-20T00:00:00Voldoende mensen én de juiste mix aan competenties vormen de sleutel voor betere zorg en kwaliteit van leven in verpleeghuizenSector heeft de ambitie om door te groeien naar een lerende sector voor betere kwaliteit en fijne werkplek. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508322018-12-19T00:00:00ActiZ pilot lerend vermogenKunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen? En hoe weten we dat? Daarover gaat een pilot bij ActiZ waarin de methode ‘Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen van de organisatie ‘ wordt uitgeprobeerd. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508282018-12-19T00:00:00Rechter veroordeelt selectieve toekenning incidentele kwaliteitsgeldenVijf zorgorganisaties kunnen alsnog een beroep doen op de extra middelen (100 miljoen) die VWS in 2017 beschikbaar stelde voor verbetering van de verpleeghuiszorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508182018-12-18T00:00:00NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijkActiZ heeft zich het afgelopen jaar hard ingespannen om deze experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf te realiseren om de doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf te faciliteren met regel- en financiële ruimte. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508172018-12-18T00:00:00Meer opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog in de VVT in 2019De behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog is groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=508142018-12-18T00:00:00Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 beschikbaarZN/Zorgkantoren hebben het Wlz Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 gepubliceerd, dat per 1 januari 2019 van kracht is. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=50812