ActiZ Nieuws https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx 3600 2018-12-13T00:00:00Congres 'Het nieuwe wonen' Save the date: donderdag 31 januari 2019, TU Eindhoven Het Nederlandse woon- en zorglandschap is inbeweging. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507992018-12-12T00:00:00Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ZorgthuisNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de wijkverpleging (Zvw). https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507872018-12-12T00:00:00Uitnodiging bijeenkomst behandelprogramma oncologische GRZEr is een nieuw revalidatieprogramma beschikbaar voor kwetsbare ouderen die intensieve begeleiding nodig hebben na medische oncologische behandeling. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507822018-12-12T00:00:00Onderzoek GRZ van startVWS laat onderzoek doen naar geriatrische revalidatie. Mogelijk wordt u de komende tijd hiervoor benaderd. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507802018-12-12T00:00:00CIZ beleidsregels 2019 bekendHet Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de beleidsregels voor de indicatiestelling 2019 voor de Wlz vastgesteld. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507792018-12-12T00:00:00Zorg & ICT Beurs 2019 op 12, 13 en 14 maartNa het grote succes van 2018 zijn we er ook in 2019 weer bij! Dus hopen we u te ontmoeten in het ActiZ Tech Lab-theater. Voor het Future Lab tijdens deze beurs zoeken wij leden die een mooi voorbeeld hebben op het gebied van technologische innovatie en dit tijdens de beurs graag willen laten zien. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507742018-12-11T00:00:00Toelichting wijziging artikel 4.1 Cao per 1 januari 2019Vanaf 1 januari 2019 wijzigt artikel 4.1 lid 2 van de Cao. De infolijn Arbeidszaken ontvangt naar aanleiding van deze wijziging veel vragen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507692018-12-11T00:00:00Update schrapsessies regeldruk: meld je nu aan voor 2019Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrapsessies regeldruk. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507632018-12-10T00:00:00Onderzoek brandveiligheid gevels van zorggebouwenMinister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeenten opgeroepen om de brandveiligheid van gevels van risicopanden te inspecteren en zo nodig te ‘handhaven’. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507592018-12-05T00:00:00Publicatie Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorgÉcht aansluiten bij wat voor bewoners en naasten van waarde is betekent voor alles en iedereen anders kijken en doen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507042018-12-05T00:00:00Publicatie bijgestelde modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning (Wmo)ActiZ heeft de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning voor de Wmo bijgesteld aan wet- en regelgeving. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=507002018-12-04T00:00:00Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=506942018-12-03T00:00:00Uitgangspunten verantwoording en controle Kwaliteitsbudget verpleeghuizen vastgesteld ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de verantwoording en het accountantsonderzoek van het kwaliteitsbudget verpleeghuizen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=506412018-11-29T00:00:00ActiZ sluit aan bij BeterOudOp 28 november in Nieuwegein na afloop congres Nieuwe Generatie Ouderenzorg, heeft ActiZ een handtekening gezet voor aansluiting bij BeterOud. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=505952018-11-28T00:00:00Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan scholing voor onder andere nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=50589