ActiZ Nieuws https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx 3600 2019-05-24T00:00:00Marktdag GRZ - ELV - GZSP Regionale coördinatieGeriatrische revalidatiezorg (GRZ), het eerstelijnsverblijf (ELV), maar ook geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), (voorheen aanvullende geneeskundige zorg (AGZ), zijn belangrijke schakels in de zorgketen die bijdragen aan het langer thuis wonen van kwetsbare mensen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=516182019-05-23T00:00:00Afname personeelstekort is mooi, maar niet genoegDe afname van het personeelstekort in de zorg is een stapje in de goede richting, maar we kunnen absoluut niet achterover leunen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=516152019-05-23T00:00:00Verkenning naar gebruik technologie in verpleeghuiszorg gepubliceerdEr wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet in de verpleeghuizen, maar het opschalen ervan is nog een grote uitdaging. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=516142019-05-23T00:00:00Wie leest mee met de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ voor een veilige zorgrelatie?VWS ontwikkelt een beknopte ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ in aanvulling op de Leidraad Veilige Zorgrelatie. Deze ‘Wijzer’ biedt een snel overzicht per betrokkene in de organisatie wat hij/zij kan doen voor een veilige zorgrelatie voor cliënten. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=516122019-05-22T00:00:00Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt meer aandachtActiZ is blij dat minister De Jonge ziet dat de verpleeghuiszorg verbetert door de brede beweging naar persoonsgerichte zorg. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=516082019-05-22T00:00:00Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 mei 2019Vanaf 1 mei 2019 is het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg in gebruik. In het portaal kunnen zorgaanbieders uiterlijk 31 mei 2019 gegevens aanleveren over de eerste tussentijdse realisatie van de besteding van het kwaliteitsbudget. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=516062019-05-21T00:00:00Norm voor e-mailen in de zorg gepubliceerd Mailen, we ontkomen er soms niet aan. Ook niet in de zorg. Maar zorgen we er dan voor dat we hierbijwel voldoen aan de wetgeving en dat het ook praktisch werkbaar blijft? In opdracht van het Informatieberaad Zorg hebben ruim 50 experts van 46 verschillende organisaties de afgelopen acht maanden aan een nieuwe norm voor e-mailen in de zorg gewerkt. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515972019-05-17T00:00:00Zorgbranches slaan handen ineen voor nieuwe opleidingsaanpak volwassenenDe Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515882019-05-17T00:00:00ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorgDe Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen of er voldoende medewerkers gevonden kunnen worden voor verpleeghuizen. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515862019-05-15T00:00:00Meer samenwerking wijkverpleging goed voor cliëntDe versnippering in de wijkverpleging is onwenselijk en de huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet langer houdbaar. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515722019-05-14T00:00:00Nieuwe registratiemethode wijkverpleging wint snel terreinBijna de helft van alle zorgaanbieders (44%) werkt al volgens de nieuwe registratiemethode voor wijkverpleging: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515652019-05-14T00:00:00Laatste voorbereidingen definitieve aanlevering GRZ kostprijzen over boekjaar 2018 ActiZ heeft afgelopen op vrijdag 10 mei 2019 in een 2e bijeenkomst over het kostprijsonderzoek GRZ de belangrijkste bevindingen van de proefaanleveringen die eerder dit jaar namens ActiZ zijn verricht, met de leden gedeeld. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515592019-05-08T00:00:00VVT zet fors in op scholing via SectorplanPlusSectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515252019-05-08T00:00:00Laatste kans: inschrijven Spiegelinformatie wijkverpleging verlengd t/m 16 mei!Wegens de afgelopen meivakantie verlengen wij de inschrijftermijn. U kunt uw organisatie nu nog t/m 16 mei aanmelden voor deelname via https://actizbz.nl. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=515152019-05-08T00:00:00Nieuwe overzichtspublicatie over radicale vernieuwing verschenenEind april 2019 verscheen ‘Zicht op vernieuwing 2’. Binnenkijken bij vernieuwers van de verpleeghuiszorg: inzichten, voorbeelden en overdenkingen.’ Het is de tweede editie van deze overzichtspublicatie die een inkijk biedt bij zorgorganisaties die actief betrokken zijn in de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=51514