Golden years in the city

datum: 2017-06-20T10:00:00
tijd: 2017-06-20T10:00:00
locatie: Rochedale
Bos en Lommerplein 303
Amsterdam
routebeschrijving
bijeenkomst type: ACTIZ_BIJEENKOMST land: contact:

Seminar Ouder worden in de stad
Corporatie Rochdale en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren tijdens het International Social Housing Festival samen de bijeenkomst ‘Golden years in the city' over ouder worden in de stad. Wat zijn trends? Hoe creëer je een zorgzame stad? Hoe kunnen voorzieningen aansluiten op de steeds diverser wordende groep ouderen? Wie zijn aan zet?

Eerder organiseerde het Kenniscentrum Wonen-Zorg al een symposium ‘Flex in the city’ tijdens de internationale conferentie ‘Building the future of health’ in Groningen. Dit jaar pakken Rochdale en het Kenniscentrum het thema verder op.

Professor Jan Latten, bijzonder hoogleraarsociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam en stedebouwkundige Sven van Oosten van bureau MAAN geven lezingen. Verder is er een stadsgesprek met onder meer Hester van Buren, bestuurder Rochdale, een zorgbestuurder, een wetenschapper en een burgerinitiatief.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de site van het Kenniscentrum.

locatie+ open routebeschrijving


Gerelateerd