Bijeenkomst kostprijsonderzoek GRZ

datum: 2019-02-01T10:00:00
tijd: 2019-02-01T10:00:00
locatie: Green Village (Orangerie)
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
routebeschrijving
bijeenkomst type: ACTIZ_BIJEENKOMST land: Nederland contact: Pascale van den Hoven

DEZE BIJEENKOMST IS ALLEEN TOEGANGELIJK VOOR DE GESELECTEERDE GRZ AANBIEDERS

De NZa gaat een kostprijsonderzoek GRZ uitvoeren over het boekjaar 2018.  Hiervoor zijn ongeveer 70 aanbieders van GRZ geselecteerd. Voor het aanleveren van de kostprijzen zal gebruik gemaakt worden van een aanleversjabloon dat begin 2019 op de website van de NZa wordt gepubliceerd. Binnenkort zal de NZa u hierover schriftelijk informeren. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de grz dbc-zorgproducten te herijken voor 2021.

Begeleiding kostprijsonderzoek door ActiZ

Het aanleversjabloon voor het kostprijsonderzoek GRZ is gebaseerd op een model dat gehanteerd wordt voor DBC kostprijs uitvragen van de medisch specialistische zorg.  Het betreft een andere systematiek dan die bij de recente uitvraag van de kostprijzen voor de Wlz is toegepast.  ActiZ heeft Fizi (vereniging van zorgfinancials) en een aantal experts uit het veld bereid gevonden om het kostprijsonderzoek GRZ te begeleiden. ActiZ  heeft consultancy bureau Dotweb gevraagd dit inhoudelijk te coördineren.  Zij zijn al enige jaren betrokken bij de kostprijs uitvragen van de medische specialistische revalidatie en hanteren een methode die het mogelijk maakt om kostprijzen in de voorbereidende fase en bij de daadwerkelijke NZa uitvraag te toetsen en te analyseren.

Informatiebijeenkomst georganiseerd door ActiZ

Vrijdag 1 februari 2019 organiseert ActiZ een informatiebijeenkomst voor de door de NZa geselecteerde GRZ aanbieders voor het kostprijsonderzoek. Tijdens deze bijeenkomst zal het NZa aanleversjabloon besproken worden en zal ActiZ u nader informeren over de mogelijkheden om als aanbieder deel te nemen aan de kostprijsbegeleiding.

 

locatie+ open routebeschrijving


Gerelateerd