Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Bijeenkomst Zorgcontractering Eindhoven

Georganiseerd door:

ActiZ

Tijdens deze bijeenkomst staat het op interactieve wijze bespreken van het inkoopbeleid van 2023 centraal voor de wijkverpleging, verpleeghuiszorg, sociaal domein en revalidatie en herstel. Daarnaast vinden plenaire sessies plaats over onderhandelen in de ouderenzorg, georganiseerd door Q-Consult, en worden workshops georganiseerd over het arbeidsmarktvraagstuk en innovatievraagstuk in relatie tot de inkoop.

Deelsessies:

Wlz Inkoopbeleid 2023 - VOLGEBOEKT!
Op 1 juni presenteren ZN en zorgkantoren hun Aanvulling voor 2023 op het Wlz Inkoopkader 2021 – 2023. Welke aandachtgebieden zijn er en op welke punten verandert het inkoopbeleid ten opzichte van vorig jaar? In deze deelsessie nemen we met u daarnaast de belangrijkste ontwikkelingen door in de verpleeghuiszorg. We gaan graag met u in gesprek hierover.

Samen op weg naar digitale zorg voor morgen
Tijdens deze deelsessie staat het belang centraal van goede financiering van innovatie. Zorgorganisaties worstelen met de inkoop van innovatie en de rol van de zorgverzekeraar en het zorgkantoor hierin. Met elkaar gaan we aan de hand van stellingen het gesprek hierover aan. Hoe kijken we met elkaar naar dit vraagstuk en waar liggen kansen om innovatie onderdeel van contractafspraken te laten zijn?   

NZa monitor wijkverpleging
Uit de NZa monitor wijkverpleging 2022 is gebleken dat nog veel bereikt moet worden voor een goede inkoop van onder andere herkenbaar en aanspreekbaar team en systeemfuncties. In vogelvlucht wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen en de NZa gaat graag met u in gesprek over een aantal thema's uit deze monitor. De daling van het aantal cliënten staat centraal, maar ook onderwerpen als kwaliteit, preventie en samenwerking.

Arbeidsmarkt, wat speelt er en wat betekent dit voor u?
Tijdens deze deelsessie bespreken we de belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsmarktvraagstuk in de ouderenzorg, in relatie tot de inkoop. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel zijn knelpunten in de sector. Daarnaast is de bekostiging van opleiden in de wijk een belangrijk bottleneck. Wat betekent dit in relatie tot het arbeidsmarktvraagstuk? Waar ben je als werkgever van, en waar niet van? De dialoog hierover gaan we graag met u aan.

Zvw Inkoopbeleid 2023 - VOLGEBOEKT!
Op 1 april hebben zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023 gepubliceerd voor de wijkverpleging, GRZ, ELV en GZSP. In deze deelsessie nemen we u graag mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen uit het inkoopbeleid. Welke veranderingen zijn er ten opzichte van vorig jaar? Welke ontwikkelingen vallen op? Ook bepreken we ontwikkelingen ten aanzien van het herkenbaar en aanspreekbaar team, onplanbare nachtzorg en het onderzoek van ZonMw naar observatie- en pilotbedden.

Ontwikkelingen in het sociaal domein
Het sociaal domein is een complex speelveld als het gaat om de contractering; ieder gemeente hanteert zijn eigen regels. In deze deelsessie bespreken we hoe de lobby van ActiZ verloopt op landelijk niveau en welke beweging wordt ingeslagen. Een regio-adviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein zal daarbij de beelden en ontwikkelingen delen die het Ketenbureau over het land ziet, waarbij we graag het gesprek met u aangaan aan de hand van een goed voorbeeld van contractering tussen een gemeente en aanbieder.