Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Bestuurlijke consultatie Wlz inkoop 2022 e.v.

Georganiseerd door:

ActiZ

De Kerngroep Wonen Zorg organiseert op dinsdag 16 februari om 9.30 u een (digitale) bestuurlijke consultatie over het Wlz inkoopbeleid 2022 e.v.
Doel van de consultatie is het verkrijgen van mandaat voor de ActiZ-uitgangspunten bij de gesprekken over het Wlz inkoopbeleid 2022 en verder. Hieronder vind u meer over onze inzet en informatie over de aanmelding voor de consultatie.

Inzet ActiZ  

De grote vraagstukken die voor verpleeghuiszorg spelen maken dat we maatschappelijk voor zeer grote uitdagingen staan. In het licht van de groeiende kloof tussen de zorgvraag, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en het tekort aan voldoende capaciteit zullen keuzes gemaakt moeten worden. Als we doorgaan om dezelfde weg, komt de toegankelijkheid van zorg nog verder onder druk te staan. We zullen verpleeghuiszorg – of beter gezegd de ouderenzorg – anders moeten inrichten. Dat vergt inkoopbeleid dat de beoogde richting ook echt faciliteert. Het gaat om een paradigmashift en die urgentie is er nu. Zorgaanbieders hebben ruimte en vertrouwen nodig om in te spelen op het vraagstuk van de toegankelijkheid van passende zorg in de regio. Tegelijkertijd is er balans nodig voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg.

Bestuurlijke consultatie

Vanuit de Kerngroep Wonen en Zorg (KGWZ) gaan Jeanette Horlings-Koetje en Evert de Glint graag met de leden in gesprek over de insteek van ActiZ voor het Wlz inkoopbeleid 2022 e.v. Bij de consultatie is er uiteraard alle ruimte voor uw vragen en opmerkingen. Het is voor de KGWZ van belang het draagvlak voor de uitgangspunten van het Wlz inkoopbeleid 2022 e.v. bij de leden te verkennen en te kennen.
De uitkomsten van de consultatie gebruiken we bij de overleggen die plaatsvinden met de Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren over het Wlz inkoopbeleid.