VVT-Werkgeverschap

Beroepsopleidingen voor volwassenen

Het beroepsonderwijs beter laten aansluiten bij de wensen en leerbehoeften van alle huidige medewerkers in de VVT en gehandicaptenzorg - zo’n 600.000 - en van de vele nieuwe instromers is de uitdaging die ActiZ met andere partijen gezamenlijk heeft opgepakt. De huidige opleidingen zijn vooral gericht op jongeren. Volwassenen brengen andere vaardigheden, competenties en ervaringen mee en stellen andere eisen aan het onderwijs. Via leereenheden zorgen we voor maatwerk, flexibiliteit en landelijke erkenning van het beroepsonderwijs voor volwassenen. Want voldoende vakbekwame medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, is van doorslaggevend belang om de komende jaren de continuïteit en de kwaliteit van zorg en welzijn te waarborgen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare tools en best practices.

Zij-instroom en doorstroom bevorderen en betere werk/privé-balans

Door opleidingen in kleinere eenheden aan te bieden, wordt het aantrekkelijk om voor de zorg te kiezen of door te stromen naar een andere functie of branche. Via diverse pilots is al ontdekt wat de leereenheden in de praktijk betekenen voor mensen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. De focus ligt op wat iemand al kan en wat iemand nog bij kan leren. Via de modulaire opzet zijn mensen sneller en beter inzetbaar. En zijn de mogelijkheden, buiten het volgen van de gehele beroepsopleiding, veel groter. Hierdoor wordt zij-instroom en doorstroom makkelijker en zijn werk- en privéleven beter in balans te brengen.

Meer weten over Onderwijs op Maat en de leereenheden?

Samenwerkingspartners

De samenwerkende partijen zijn: ActiZ, VGN (Vereniging Gehandicapten Nederland), A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg), MBO Raad, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Devie Rusch

onderwijs-op-maat.jpg