ANBI gegevens

ANBI gegevens

 

ActiZ
Oudlaan 4 (3515 GA)
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
info@actiz.nl
tel 085 - 077 2000

Fiscaal nummer: 817501368

Bestuurssamenstelling

Doelstelling
De doelstelling van ActiZ treft u aan in de statuten, artikel 3. 

Jaarimpressie 2019
  
Jaarambitie 2020

Beloningsbeleid
ActiZ heeft voor haar werknemers een Ondernemingsovereenkomst gebaseerd op de CAO VVT. Wijzigingen in deze cao, inclusief loonindexatie, worden gevolgd. De functies van de medewerkers zijn beschreven en gewaardeerd/ingedeeld in groepen, van groep 3 tot en met groep 12. Het brutosalaris bij een fulltime werkweek varieert van circa € 1.600 (beginsalaris groep 3) per maand tot circa € 7.000 (eindsalaris groep 12) per maand.
Het brutosalaris van de directeur is afzonderlijk overeengekomen en bedraagt  € 156.506,- bruto per jaar (inclusief vakantietoeslag, eindejaaruitkering e.d.).
Het vacatiegeld voor bestuursleden bedraagt € 250,- per dagdeel
  
Jaarstukken ActiZ 2019