Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid

ActiZ zoekt twee nieuwe leden voor het College van Beroep

Door actief op te treden als een lidorganisatie zich niet houdt aan een lidmaatschapsverplichting of aan de interne regels van de vereniging, draagt ActiZ bij aan een goed imago van de branche en van de vereniging. Een lidorganisatie die het niet eens is met het besluit van het bestuur om een maatregel op te leggen, kan in beroep gaan bij het College van Beroep van ActiZ. Het College van Beroep heeft momenteel twee vacatures.

College van Beroep

Bij niet-naleving van een lidmaatschapsverplichting of van de interne verenigingsregels legt het bestuur zo nodig een maatregel op. Mogelijke maatregelen zijn: een waarschuwing, een berisping of schorsing van het lidmaatschap. Het bestuur volgt hierbij een zorgvuldige procedure.

Voordat het bestuur beslist over het opleggen van een maatregel aan een lidorganisatie vraagt het bestuur advies aan het College van Advies. Bovendien hoort het bestuur de lidorganisatie. Een lidorganisatie die het niet eens is met het besluit van het bestuur om een maatregel op te leggen, kan in beroep gaan bij het College van Beroep van ActiZ. Deze doet een bindende uitspraak. Het College van Beroep beslist tevens in beroep over besluiten om het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. 

Samenstelling 

Het College van Beroep bestaat, inclusief de voorzitter, uit zes leden. De leden worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering van ActiZ benoemd voor vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden in functie benoemd door de algemene ledenvergadering. 

Tijdsinvestering

De benodigde tijd voor het collegelidmaatschap is sterk afhankelijk van het aantal keren dat een beroep op het college wordt gedaan en is daardoor moeilijk te schatten. Het gaat naar verwachting om maximaal zes dagdelen per jaar. 

Vacatieregeling

De onkosten- en vacatieregeling van ActiZ is van toepassing. 

Profiel van leden van het College van Beroep 

  • Leden van het College van Beroep zijn doorgaans (oud-) bestuurders of toezichthouders van lidorganisaties, maar ook anderen die aantoonbare kennis van en affiniteit met de branches hebben waarin ActiZ actief is en op vergelijkbaar niveau werkzaam zijn of zijn geweest, zijn benoembaar.  
  • Kennis van de Zorgbrede Governancecode.
  • Juridische kennis is een pré.

Aanmelden en meer informatie 

Als u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van het College van Beroep of als u ons wilt attenderen op kandidaten, dan kunt u dat - tot uiterlijk 14 november 2021 - met een brief en beknopt CV melden bij Dharma Behari (secretaris College van Beroep): d.behari@actiz.nl
Een selectiecommissie uit het College van Beroep selecteert de kandidaten en legt de keuze voor aan het Bestuur van ActiZ. De kandidaten worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van ActiZ.

Voor meer informatie over het College van Beroep kunt u desgewenst contact opnemen met de heer Constant van Schelven, voorzitter van het College van Beroep, tel. 06 53 74 65 44.