delen

ActiZ visie op de zorg

Zorgorganisaties zijn ondersteunend aan de cliënt en de professional. De cliënt bepaalt zelf, eventueel samen met zijn sociale netwerk, hoe hij woont en waar hij zijn professionele zorg en ondersteuning inkoopt. Dit geldt voor alle cliënten, variërend van de vitale cliënt tot de zeer kwetsbare cliënt. De cliënt overlegt samen met de zorgprofessional welke professionele hulp en ondersteuning het beste past.

Zorgorganisaties spelen met een  passend zorgaanbod in op de diversiteit van vragen van cliënten en dragen zo bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarbij maken zij, maar ook de cliënt, gebruik van nieuwe technologieën. De rol van de zorgprofessional verandert.

De zorgorganisatie biedt ruimte, scholing en ondersteuning aan de professional om zich te ontwikkelen en passende zorg te kunnen bieden. De diversiteit aan organisatievormen is groot, onder meer omdat professionals op andere en meer flexibele manieren (samen)werken.