Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

2e Ledenbijeenkomst IZA - contractering 2023

Georganiseerd door:

ActiZ

Sinds de Algemene ledenvergadering van vrijdag 16 september jl. is intensief gewerkt aan de opvolging van IZA. Uiteraard wordt het proces rond IZA tot nu geëvalueerd maar de eerste focus ligt nu op monitoring, bevordering en afdwingbaarheid van IZA-conforme contractering voor 2023. ActiZ organiseert twee ledenbijeenkomsten om met u in gesprek te gaan over de monitoring van de contractering 2023.

Tijdens deze 2e ledenbijeenkomst gaan we met u in gesprek over de uitkomsten van de monitoring van de contractering 2023 en de signalen die u heeft gedeeld met ActiZ.

Nu al vragen of suggesties?
Mocht u signalen rondom de zorgcontractering op dit moment delen, dan kan dat via vragenzorginkoopzvw@actiz.nl. Heeft u voorafgaande aan de ledenbijeenkomst vragen of signalen, dan kunt u deze aangeven in het onderstaande aanmeldformulier.

Doelgroep en tijd
De doelgroep van deze ledenbijeenkomst zijn bestuurders, directeuren samen met de zorgverkoper.