• A A A
Uitgebreid zoeken

08-06-2010 Nationale mantelzorglezing 2010: Relatie tussen formele en informele zorg

‘De zaken lopen vast. Het is mijn diepe overtuiging dat we mantelzorg beter moeten ondersteunen. Anders redt de professionele zorg het niet.'

‘De zaken lopen vast. Het is mijn diepe overtuiging dat we mantelzorg beter moeten ondersteunen. Anders redt de professionele zorg het niet. Of is het resultaat overbelaste mantelzorgers. Nu moeten we goed kiezen om te voorkomen dat de zorg door z’n hoeven zakt.’  Dat zegt Anton Westerlaken, bestuurder bij het Erasmus MC, universitair medisch centrum in Rotterdam, in de mantelzorglezing op 3 juni in Utrecht. ActiZ is het voor een goed deel eens met dat pleidooi.

Westerlaken sprak donderdag 3 juni in de Jaarbeurs in Utrecht de 5e Nationale Mantelzorglezing uit. Daarin legt hij een verband tussen de formele zorg – ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorg, huisartsen – en informele zorg – mantelzorg en vrijwilligerszorg. ActiZ directeur Aad Koster over de mantelzorglezing: “Het gaat om de samenwerking tussen professional, cliënt en mantelzorger: optimalisering van die samenwerking zal leiden tot optimalisering van de zorg.”

Zorg onder druk
De komende twintig jaar staat de zorg steeds meer onder druk. Het aantal ouderen verdubbelt en daarmee het aantal ouderdomsgerelateerde ziekten, terwijl er steeds minder mensen op de arbeidsmarkt komen om voor deze ouderen te zorgen. De verwachting is dat een steeds groter beroep gedaan zal worden op mantelzorgers en vrijwilligers. Het gevaar dreigt dat meer mantelzorgers dan nu overbelast raken. 

Westerlaken geeft op zijn agenda voor de toekomst van de zorg de suggestie mee dat werknemers collectief een dag verlof inleveren om mantelzorg mogelijk te maken. Koster vindt dit een sympathiek idee; niet alleen vanwege de ondersteuning van de formele zorg, maar ook omdat dit aangeeft dat mantelzorg niet zozeer een probleem is van de zorg, maar een vraagstuk dat in de hele samenleving leeft. Het is dan ook onderwerp voor een brede maatschappelijke discussie, aldus Koster.

Samenwerking
Een door ActiZ ingestelde commissie rapporteerde eerder dit jaar dat de zorg vooral moet inzetten op zelfredzaamheid van de burger. Dat betekent dat cliënten samen met hun eigen sociale netwerk én de professionele zorgverlener er naar streven om zoveel mogelijk zelf te doen. Tegelijkertijd realiseert de commissie zich dat mantelzorgers vaak overbelast zijn en ondersteund moeten worden. ActiZ steunt haar leden al enige jaren bij de ontwikkeling van mantelzorgbeleid, onder andere door de organisatie van netwerken en ontwikkeling van handreikingen.


Zie ook

Dossier mantelzorg en vrijwilligersbeleid