• A A A
Uitgebreid zoeken

CAO VVT

De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten deze zomer. De inzet van de werkgevers en de vakbonden zijn op 20 juni uitgewisseld.  
 
De CAO VVT is een moderne basis-cao, waarin belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die landelijk gelden. Dit betreft onder meer afspraken over de beloning, het verlof, de arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur, werktijden en de eindejaarsuitkering. 

Eigen invulling
Over onderwerpen als scholing, bepaalde kostenvergoedingen en beloningstoeslagen  kunnen zorgondernemers zelf afspraken maken met hun ondernemingsraad. Dit biedt hen mogelijkheden om een deel van de arbeidsvoorwaarden af te stemmen op de eigen organisatie en omstandigheden. 

450.000 mensen
De CAO VVT geldt voor ongeveer 450.000 mensen die in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg werken. Daarbij gaat het om een loonsom van ongeveer € 10 mld per jaar.

Nieuwsberichten

Relevante informatie

Voorstellenbrieven nieuwe cao

ActiZ en de vakbonden hebben op 20 juni hun voorstellen voor de nieuwe cao uitgewisseld.

Lees het voorstel van ActiZ
Lees het voorstel van CNV Publieke Zaak, FBZ en NU'91
Lees het voorstel van Abvakabo FNV

CAO VVT 2013-2014

De teksten van de cao VVT 2013-2014 zijn leesbaarder en minder juridisch.
Download de pdf
De cao boekjes zijn te bestellen via de webshop